Terminy składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia można składać całodobowo, w dowolnych dniach, jednakże przyjmowanie przez Sprzedawcę zamówień odbywa się w dni robocze, w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta, tj. od 8:00 do 17:00.

2. W przypadku złożenia zamówienia w dniu roboczym do godziny 11:00 i wybrania terminu doręczenia Same-Day (tego samego dnia) - dostawa będzie zrealizowana między godz. 17:00 a 21:00 tego samego dnia roboczego:

a) w przypadku płatności elektronicznej, o ile dana opcja została przez Sprzedawcę udostępniona w formularzu tego zamówienia i wybrana przez Klienta - dostawa będzie zrealizowana między godz. 17:00 a 21:00 tego samego dnia roboczego - tylko pod warunkiem, że do godziny 11:00 tego samego dnia roboczego Sprzedawca otrzyma od podmiotu obsługującego płatności elektroniczne potwierdzenie zapłaty środków albo rachunek bankowy Sprzedawcy zostanie uznany zapłaconą przez Klienta kwotą;

b) w przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem), o ile opcja ta została przez Sprzedawcę udostępniona w formularzu tego zamówienia i wybrana przez Klienta - dostawa będzie zrealizowana między godz. 17:00 a 21:00 tego samego dnia roboczego

3. W przypadku złożenia zamówienia w dniu innym niż dzień roboczy, albo po godzinie 11:00 w dniu roboczym, dostawa będzie zrealizowana w terminie:

a) w przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem), o ile opcja ta została przez Sprzedawcę udostępniona w formularzu tego zamówienia i wybrana przez Klienta – 1  dnia roboczego od dnia zawarcia Umowy;

b) w przypadku płatności elektronicznej, o ile dana opcja została przez Sprzedawcę udostępniona w formularzu tego zamówienia i wybrana przez Klienta – 1 dnia roboczego od dnia otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu obsługującego płatności elektroniczne potwierdzenia zapłaty środków albo od uznania rachunku bankowego Sprzedawcy zapłaconą przez Klienta kwotą;

4. Postanowienia pkt (2)-(3) nie znajdują zastosowania w przypadku, jeżeli w treści formularza zamówienia Sprzedawca inaczej określił oferowane terminy dostawy - w takim wypadku dostawa zostanie wykonana w terminie wybranym przez kupującego przy składaniu zamówienia spośród opcji udostępnionych przez Sprzedawcę w formularzu tego zamówienia.

Formularz odstąpienia od umowy Przejdź