Terminy składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia można składać całodobowo, w dowolnych dniach, jednakże przyjmowanie przez Sprzedawcę zamówień odbywa się w dni robocze, w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta, tj. od 8:00 do 17:00.

2. W przypadku złożenia zamówienia w dniu roboczym do godziny 23:59 i wybrania terminu doręczenia kolejnego dnia roboczego, dostawa będzie możliwa do zrealizowania w dwóch przedziałach czasowych - między godz. 9:00-15:00 oraz 17:00-21:00

a) w przypadku płatności elektronicznej, o ile dana opcja została przez Sprzedawcę udostępniona w formularzu tego zamówienia i wybrana przez Klienta - dostawa będzie zrealizowana kolejnego dnia roboczego tylko pod warunkiem, że do godziny 23:59 w dzień poprzedzający realizację zamówienia Sprzedawca otrzyma od podmiotu obsługującego płatności elektroniczne potwierdzenie zapłaty albo rachunek bankowy Sprzedawcy zostanie uznany zapłaconą przez Klienta kwotą;

b) w przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem), o ile opcja ta została przez Sprzedawcę udostępniona w formularzu tego zamówienia i wybrana przez Klienta - do godziny 23:59 w dzień poprzedzający realizację zamówienia

3. W przypadku złożenia zamówienia w dniu innym niż dzień roboczy, :

a) w przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem), o ile opcja ta została przez Sprzedawcę udostępniona w formularzu tego zamówienia i wybrana przez Klienta – w kolejnym dniu roboczym od dnia zawarcia Umowy;

b) w przypadku płatności elektronicznej, o ile dana opcja została przez Sprzedawcę udostępniona w formularzu tego zamówienia i wybrana przez Klienta – w kolejnym dniu roboczym od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu obsługującego płatności elektroniczne potwierdzenia zapłaty albo od uznania rachunku bankowego Sprzedawcy zapłaconą przez Klienta kwotą;

4. Postanowienia pkt (2)-(3) nie znajdują zastosowania w przypadku, jeżeli w treści formularza zamówienia Sprzedawca inaczej określił oferowane terminy dostawy - w takim wypadku dostawa zostanie wykonana w terminie wybranym przez kupującego przy składaniu zamówienia spośród opcji udostępnionych przez Sprzedawcę w formularzu tego zamówienia.

Formularz odstąpienia od umowy Przejdź