Cisowianka Perlage Naturalna woda mineralna musująca niskosodowa 330 ml

Indeks: 5902078004803
1,29 zł
3,91 zł /l
Naturalna, musują,ca woda mineralna w puszce. Nasycona dwutlenkiem wę,gla pochodzenia naturalnego.<,br>,Perlage jako jedna z nielicznych wó,d na ś,wiecie został,a zamknię,ta w puszce. To nowoczesne i modne opakowanie ma wiele zalet. Jedną, z nich jest wygoda. Lekka, mał,a i nietł,uką,ca się, puszka pasuje zaró,wno do damskiej torebki jaki i do duż,ego plecaka. Puszki ró,wnież, ł,atwiej jest schł,odzić, do poż,ą,danej temperatury.<,br>,Puszka to idealne rozwią,zanie dla wszystkich, któ,rzy chcą, cieszyć, się, wyją,tkowym musowaniem Perlage ale zależ,y im na wygodzie i lekkoś,ci opakowania.<,br>,