Aquaselin Extreme żel antybakteryjny 74% v/v alkohol 100 ml

Producent: Aquaselin
Indeks: 5900116069999
8,49 zł
Żel, produkt do dezynfekcji rak o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0135/TP/2020 Stosować na ręce oraz przestrzenie miedzy palcami. Nie spłukiwać. Pozostawić do wyschnięcia. Nie spożywać. Nie należy stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Pierwsza pomoc: W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie opłukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i kontynuować płukanie. W przypadku utrzymania się działania drażniącego oczu: zasięgnąć porady lekarza. Substancje czynne: etanol 66,626 g/100 g produktu